Služby

Našim klientům poskytujeme zejména tyto služby:


 • vedení účetnictví
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztráty)
 • vedení daňové evidence
 • vyhotovení přehledů příjmů a výdajů
 • měsíční výkaznictví dle potřeb klienta
 • majetková evidence
 • zpracování přiznání k dani z příjmů, DPH a dani silniční
 • zpracování mzdové agendy
 • zastupování při jednáních na úřadech
 • ekonomické poradenství a daňová optimalizace
 • individuální konzultace

Specializujeme se na
ekonomické služby:


 • účetnictví
  pro právnické osoby - malé a střední podniky typu s.r.o.
  pro fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
 • daňová evidence
  pro fyzické osoby (OSVČ) na hlavní činnost
  pro fyzické osoby (OSVČ) na vedlejší činnost

Ceník služeb

Konzultační a poradenská činnost, odborná administrativní činnost

od 450 Kč/hod

Daňové přiznání

přiznání daně z příjmů fyzických osob
přiznání daně z příjmů právnických osob
přiznání daně silniční

od 2 000 Kč

Vedení účetnictví,
daňové evidence
pro plátce DPH

vedení účetnictví
vedení daňové evidence

od 1 500 Kč

Vedení účetnictví,
daňové evidence
pro neplátce DPH

vedení účetnictví
vedení daňové evidence

od 1 500 Kč

Zpracování mezd

od 300 Kč

Ostatní služby

zpracování přehledu OSVČ pro OSSZ
zpracování přehledu OSVČ pro ZP

od 150 Kč

Zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky

od 5 000 Kč

*Ceník je orientační, stanovení ceny je individuální podle rozsahu poptávaných služeb.

detailní ceník

Ceník služeb*

Konzultační a poradenská činnost 1 200 Kč/hod
Odborná administrativní činnost:450 Kč/hod

Ceník daňových přiznání*

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob:2 000 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob:4 000 Kč
Přiznání k dani silniční:1 000 Kč
Přiznání k DPH měsíční:1500 Kč
Přiznání k DPH čtvrtletní:2 000 Kč

Měsíční paušály pro plátce DPH*

Minimální výše za vedení podvojného účetnictví: 3 000 Kč
Minimální výše za vedení daňové evidence:1 500 Kč

*12 až 25 Kč za položku, s objemem dat se jednotková cena snižuje

Měsíční paušály pro neplátce DPH*

Minimální výše za vedení podvojného účetnictví:2 000 Kč
Minimální výše za vedení daňové evidence:1 500 Kč

*12 až 25 Kč za položku, s objemem dat se jednotková cena snižuje.

Zpracování mezd*

Za jednoho zaměstnance z dohod bez pojištění:300 Kč
Za jednoho zaměstnance z dohod včetně pojištění:400 Kč
Za jednoho zaměstnance v pracovním poměru:400 Kč
Provedení ročního zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti pro jednoho zaměstnance:500 Kč

Ostatní služby:

Zpracování přehledu OSVČ pro OSSZ:150 Kč
Zpracování přehledu OSVČ pro ZP:150 Kč

Zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky:

Při výši obratu do 10.000.000 Kč5 000 Kč
Při výši obratu nad 10.000.000 Kč8 000 Kč
Při výši obratu nad 20.000.000 Kč15 000 Kč

*Ceník je orientační, stanovení ceny je individuální podle rozsahu poptávaných služeb

zpět

Reference

Naše služby spokojeně využívají:

Nicopods.cz Sklenice zdraví Warrior Factory

A mnoho dalších